Retouren

Retouren

Retouren

Dvb design streeft naar het leveren van kwaliteit en daarom controleren wij alle artikelen voor zo ver mogelijk op eventuele schade en /of fabricagefouten. Echter raden wij aan om de ontvangen artikelen direct na ontvangst te controleren. Mocht het onverhoopt toch zo zijn dat je problemen of klachten betreffende het artikel ervaart, dan zal DVBDesign het betreffende artikel terug nemen mits:

•Je  binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar maakt via de mail, info@dvbdesign.nl
•Er zichtbare schade aan het artikel te zien is.
•Het artikel binnen het zichttermijn van 14 dagen aan DVB design is teruggestuurd in de originele verpakking en met een kopie van de betreffende factuur en vermelding van je juiste bankgegevens.
•Het artikel  in de tussentijd van bezwaar maken en retour zenden niet gebruikt is.

Indien de bestelling op correcte wijze is geretourneerd en geaccepteerd vindt terugbetaling plaats binnen 14 dagen na retourontvangst artikel.

Indien wij binnen 14 dagen geen reactie met betrekking tot retourneren van uw bestelling hebben ontvangen dan gaat DVB design ervan uit dat zij volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan,en vervalt het recht om te retourneren.

De koper is zelf verantwoordelijk voor de gerelateerde verzendkosten.